Prisliste

Gjeldene priser 01.01.2019

Priser:Beskrivelse:
600,-Engangsavgift for innmelding i klubb inkludert nybegynnerdrakt. (Egenandel for drakt på 500,- for BJJ medlemskap)
1700,-6 måneders trening, faktureres i Mars og September.
349,-/mnd12 Måneder binding
399,-/mnd6 Måneder binding
499,-/mndUten binding/ 1 mnd oppsigelse

Viktig info for medlemskap med månedlig betaling. 
Vi har ingen løsning på avtalegiro i klubben, det er derfor viktig at dette ikke legges inn som automatisk trekk da alle fakturaer som sendes ut må betales med KID

Familierabatt ved flere medlemmer fra samme husstand: 
2 medlemmer =10%
3 medlemmer =15%
4 medlemmer = 20%
5 eller fler medlemmer 30%

Betingelser i medlemskapet:

1.) Innbetalt kontingent/treningsavgift gir medlemmet rett til å trene på kryss av stilarter dersom medlemmet er gammel nok

2.) Medlemmet er forpliktet til å innrette seg etter instruktørenes og styrets anvisninger når det gjelder bruk av lokalene og tilhørende utstyr og inventar. Medlemmer som opptrer i strid med klubbens interesser og formål, og forringer trivselen for andre medlemmer kan bortvises fra lokalene eller i verstefall utestenges fra klubben. Medlemmet kan ikke kreve refusjon av innbetalt kontingent eller annet.

3.) Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene. Her inngår også hygiene.

4.) Modum Karateklubb og Brasiliansk Jiu Jitsu fraskriver seg ansvar for tap og skader som skyldes medlemmets feil og /eller uansvarlig bruk av lokalene og lokalets utstyr og inventar.

5.) Medlemmet er pliktig til å melde fra til Hovedtrener eller klubbledelsen minst 1 uke før fakturautsendelse hvis det ikke lenger er ønskelig å være medlem av klubben. Utelatelse av fremmøte fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsforpliktelsen hvis en utmelding ikke er fremlagt for klubben. Oppsigelse skal leveres skriftlig (skjema for utmelding finnes i klubbens lokaler)

6.) Ubetalte regninger sendes automatisk til Svea Finans AS som er klubbens samarbeidspartner

7.) Klubben kan endre dager og tider ved nødvendighet, vi forbeholder oss også retten til å holde stengt eller ha innskrenket tilbud i ferier, høytider, helligdager og annet.

 

Signert kontrakt på medlemskap innebærer også at vi som klubb kan ta bilder av medlemmer i treningsammenheng og bruke dette fritt i sosiale medier og annet.